Emma: Emma, Scottish edition (Paperback)

Emma: Emma, Scottish edition Cover Image
$25.26
Currently Out of Stock - NOT AVAILABLE TO ORDER

Description


Sgeulachd mu mhisneachd igridh agus bho chr bhaidhean nan leannanan.

Tha Emma ag r dh nach eil i riamh ag iarraidh p sadh (mura h-eil i ann an gaol gu m r), oir chan eil feum aice air airgead, le d leab mh r agus chan eil i ag iarraidh a h-athair fh gail. An d idh sreath de chuirmean ra agus m ran m -chonaltraidh, tha i ann an gaol le a caraid.

Sgeulachd mu mhisneachd igridh agus bho chr bhaidhean nan leannanan.

Tha Emma ag r dh nach eil i riamh ag iarraidh p sadh (mura h-eil i ann an gaol gu m r), oir chan eil feum aice air airgead, le d leab mh r agus chan eil i ag iarraidh a h-athair fh gail. An d idh sreath de chuirmean ra agus m ran m -chonaltraidh, tha i ann an gaol le a caraid.

Product Details
ISBN: 9788719566352
ISBN-10: 8719566352
Publisher: Sunflower Press
Publication Date: July 17th, 2019
Pages: 560
Language: Scots